Το Σχολείο Μας

Επικοινωνήστε μαζί μας ως εξής:

Διεύθυνση: Ουέλιγκτων 25, Χανιά
Τηλ.: 2821096819
Fax: 2821096819
Email: mail@14dim-chanion.chan.sch.gr